SIRCON 2023

Kongre Özet Kitapçığı İçin Tıklayınız

Kongre Tam Metin Bildiri Kitapçığı İçin Tıklayınız

Kongre Programı İçin Tıklayınız

Online Oturum İzleyici Linkleri İçin Tıklayınız

Webinar Program User Guide

Webinar Programı Kullanım Kılavuzu

Webinara Giriş ve Bildiri Sunum Aşamaları

Kongreye Çağrı

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde Alfraganus Üniversitesi (Özbekistan), Balıkesir Üniversitesi (Türkiye), Eğitim Kalitesi Değerlendirme Hizmetleri (EQAS) (Londra), İstanbul Ticaret Üniversitesi (Türkiye), Karabük Üniversitesi (Türkiye), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye), Mersin Üniversitesi (Türkiye), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye), Perfect Üniversitesi (Özbekistan), Prag Yönetim ve Teknoloji Enstitüsü (Çekya) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “İpek Yolu ve Ötesi Kongre Serisi” (SIRCON 2023) “Bir Yol Bir Kuşak: Göç, Turizm ve Ekonomi  Politik” teması ile 03-06 Ekim 2023 tarihleri arasında Alfraganus Üniversitesi ev sahipliğinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecektir.

Tarihsel süreçte kadim bir geçmişe sahip olan İpek Yolu, doğudan batıya doğru uzanan bir ticaret güzergahı olarak yüzyıllar boyunca çeşitli milletler tarafından kullanılmış ve geliştirilmiştir. Ana güzergahı Çin’den Orta Asya’ya, İran üzerinden Mezapotamya ile Akdeniz olan İpek Yolu ve çevresinde farklı topluluklar ve ananeler ile şekillenmiş zengin bir Dünya kültürü gelişmiştir. İpek Yolu, Çin bu yolun kendi tarihi mirası olduğu saiki ile hareket etmesine rağmen, M.Ö. II. Yüzyıldan bu yana Türklerin ana yurtları olan geniş bir coğrafyayı birbirine bağlayan yegâne ulaşım güzergahı olmuştur. Güzergâh ayrıca Müslüman tüccarların İslamiyet’i Çin’den Hindistan’a, Hint Adalarından Filipinler’e, İran’dan Anadolu’ya ve dahi Batıya dek yayması için de vesile olmuştur. Günümüzde ise İpek Yolu’nun, Türk coğrafyasını ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel olarak gelişmiş uluslar seviyesine taşıyacak her türlü uzlaşı, iş birliği ve stratejide kilit bir rol üstleneceği görülmektedir.

SIRCON 2023 uluslararası ölçekte farklı disiplinlerden çok sayıda bilim insanı ve araştırmacıyı ortak bir platformda bir araya getirerek, İpek Yolu eksenindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel içerikli birçok meseleye yönelik önemli bir araştırma ve tartışma zemini hazırlayacaktır. Bu kapsamda kongrenin İpek Yolu coğrafyasındaki çok sayıdaki ülkenin orta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine çeşitli politika ve strateji önerileri ile önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Kongre aşağıda belirtilen konularda hazırlanmış İngilizce, Türkçe ve Özbekçe dillerindeki tüm özgün bilimsel çalışmalara açıktır.

 

Bu vesileyle SIRCON 2023’e değerli görüşleriniz ve bilimsel katkılarınız ile katılımınızı bekler, kongrede sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

 

Kongre Konuları

 • Göç
 • Turizm Ekonomisi ve Turizm Yönetimi
 • Ekonomi Politik
 • Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Ekonomiler
 • Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal Konular
 • Çevre Ekonomisi ve Çevre Yönetimi
 • Eğitim ve Sağlık
 • Emek İktisadı ve Endüstriyel İlişkiler
 • Endüstriyel Araştırma ve Inovasyon Ekonomisi
 • Enerji İktisadı ve Enerji Kaynaklarının Yönetimi
 • Finans, Para ve Bankacılık
 • İletişim araştırmaları
 • İstatistik
 • İşletme ve Finans
 • İşletme ve Yönetim/ Pazarlama
 • İktisat sosyolojisi
 • Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri
 • Kamu Hukuku
 • Kamu Maliyesi ve Kamu Ekonomisi
 • Kamu Politika Uygulamaları
 • Kamusal Mal ve Hizmetler
 • Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
 • Kırsal Kalkınma Politikaları
 • Kültür ve Kültür Antropolojisi
 • Lojistik Yönetimi
 • Mahalli İdareler ve Sübsidarite
 • Mali Yerelleşme ve Ademi Merkezileşme
 • Mekânsal Ekonomi ve Ekonometri
 • Mikroekonomi ve Makroekonomi
 • Özel Hukuk
 • Piyasa Ekonomisi ve Girişimcilik
 • Sağlık Ekonomisi
 • Spor Ekonomisi
 • Türk Dünyasında Kamu Yönetimi Çalışmaları
 • Türk Halk Bilimi
 • Türk Tarihi ve Kültürü
 • Uluslararası İktisat ve Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Örgütler
 • Yoksulluk ve Gelir Dağılımı

 

Kongreye yukarıda sayılan alan ve konularda yazılmış İngilizce, Türkçe ve Özbekçe tüm özgün bilimsel çalışmalara açıktır. Daha önce başka bir yerde yayımlanmış çalışmalar sunulamaz ve bu Kongre kapsamında yayın duyurusu yapılan hiçbir dergi ve kitapta yer alamaz.

 

SIRCON 2022

Tam Metin Bildiri Kitabı için Tıklayınız

Özet Bildiri Kitabı için tıklayınız

Kongre Programı için tıklayınız

Online Oturum İzleyici Linkleri için tıklayınız

Yazım Kuralları

Atıf sistematiği açısından APA 7 Kuralları’na uyulacaktır,
Punto, başlıkta Calibri 12, metin içinde ve alt başlıklarda Calibri 11 olarak belirlenmiştir
Ana başlıklar Büyük harfle ve kalın olarak yazılmalıdır
Grafikler ve tablo içi yazılar 10 punto, grafik ve tablo başlıkları Calibri 11 olmalıdır
Dip notlar ile tablo/grafik/şekil altında yer alan “Kaynak: ….” 9 punto ile yazılacak ve italic olacaktır
Tek satır aralığı ve satır öncesi ve sonrası 6br boşluk bırakılmalıdır.
Girinti kullanılmamalıdır
Gönderilen tüm metinlerin İngilizce, Türkçe ve Özbekçe özet kısmı bulunmalıdır
Tam metin çalışmalarda Giriş, Bulgular, Yöntem ve Metdoloji ile Sonuç ve Kaynakça bölümleri yer almalıdır
Tam metin çalışmalarında Sonuç ve Kaynakça arasına Tartışma bölümü yazılmalıdır.
Tam metin çalışmalarında Tartışma Bölümünün akabinde çalışmanın gelecek çalışmalara nasıl ışık tuttuğu ve çalışmanın kısıtları farklı başlıklar altında değerlendirilmelidir
 

Katılım Ücreti

Yüz yüze katılım ve sunum ücreti: 1000 
Çevrimiçi katılım ve sunum ücreti: 500 
Aynı katılımcı için ikinci bildiri sunum ücreti: 500 

 

Ödeme Detayları (TR-₺)

Şube : Vakıfbank Nalçacı Şubesi

IBAN : TR640001500158007306754941

Hesap Adı: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Önemli Notlar

Kongreye yüz yüze katılacak her bir katılımcı için katılım ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Katılım belgesi düzenlenmesi için kabul edilen bir bildiriye dair en az bir katılımcının programa katılması gerekmektedir. Çevrimiçi katılım için en az bir katılımcının katılım ücreti ödemesi gerekmektedir. Toplantı programı başladıktan sonra kayıt ücreti ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Tüm oturumlar ve diğer etkinlikler yalnızca kayıtlı katılımcılara açık olacaktır.


Yüz yüze katılım ücreti aşağıda belirtilen hizmetleri kapsamaktadır:
- Oturumlara Kayıt
-  Çalışma Sunumu
-  Kongre Programı Çıktısı
-  Yüzyüze Sunum ve Katılım Sertifikaları
-  Bildiri Kitabı
-  Kahve Arası Etkinlikleri
-  Öğle Yemeği
Katılım ücreti içerisinde konaklama ve ulaşım ücretleri bulunmamaktadır.

 

Çevrimiçi katılım ücreti aşağıda belirtilen hizmetleri kapsamaktadır: 

- Oturumlara Kayıt
-  Çalışma Sunumu
-  Kongre Programı Çıktısı
-  Çevrimiçi Sunum ve Katılım Sertifikaları
-  Bildiri Kitabı

 

Yayın Olanakları

Kongreye tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kongre dahilinde sunulan bildirilere ilişkin farklı yayın olanakları mevcuttur. Bu bağlamda, kör hakem uygulamasından geçerek değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan bildiriler aşağıda belirtilen dergilerde yayımlanabilecektir:

-Türkistan Kenesh İpekyolu Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Dergisi
-Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Uluslararası Dergi - Özel Sayı, Türkiye)
-Necmettin Erbakan Üniverstiesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Uluslararası Dergi – TR Dizin – Özel Sayı, Türkiye
-Fiscoeconomia (Uluslararası Dergi – TR Dizin – Özel Sayı, Türkiye)
Ayrıca tüm özet ve tam metin bildiriler NEÜ Uluslararası Yayınevi tarafından basılacak Kongre Kitabı’nda yayımlanacak olup, seçilen bildiriler yazarların isteğine bağlı olarak “Uluslararası Kitapta Bölüm” olarak yayımlanabilecektir. Kitap bölümü için gönderilen ve kabul edilen çalışmaların içeriğine göre hakem ve bilim kurulu görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenebilecektir.

Önemli Tarihler

Kongre Yeri:  Alfraganus Üniversitesi, Yunusabad Bölgesi, Taşkent / Özbekistan

Kongre Tarihi: 3 - 6 Ekim 2023

 

Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Gün: 12 Eylül 2023
Bildiri Kabul Yazısının Bildirilmesi için Son Gün: 15 Eylül 2023
Kongre Programının İlanı: 20 Eylül 2023
Kayıt ve Otele Yerleşme: 2 Ekim 2023

Yüz yüze Oturumlar: 3 - 5 Ekim 2023

Çevrimiçi Oturumlar: 5 - 6 Ekim 2023

Tam Metinlerin Gönderilmesi için Son Gün: 31 Ekim 2023
Kongre Kitabının Yayımlanması: 30 Kasım 2023
Semerkant ve Buhara Sosyal Programları kongreden bağımsız bir biçimde kongre takviminin dışında  6 – 7 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sosyal program 7 Ekim 2023 akşamı  Buhara'da son bulacaktır.
Sosyal Programın içeriği ve maliyeti Kongreye bir ay kala açıklanacaktır.
Bu program için bildirilecek maliyetlere, yemek ücretleri dahil değildir.

 

Follow us

 

         

 

 

 

Kurullar

Onur Kurulu

Prof. Dr. Abdülhamit Avşar - İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Cem Zorlu – Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Erol Yaşar – Mersin Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Fatih Kırışık - Karabük Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Inomjon Majidov - Özbekistan Ulusal Üniversitesi Rektörü, Özbekistan

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Muhammadismoil Mahmudov – Alfraganus Üniversitesi Rektörü, Özbekistan

Prof. Dr. Sharipov Kongratboy – Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü, Özbekistan

Prof. Dr. Yavuz Ünal - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Yücel Oğurlu - Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Doç. Dr. Doniyor Turg’unov – Perfect Üniversitesi Rektörü, Özbekistan

 

Düzenleme Kurulu

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Birol Mercan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Üyeler

Prof. Dr. Abdurakhmonova Gulnora Kalandarovna - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Abulkosimov Hasan Pirnazarovich - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Bülent Derviş – Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Ahmet Şahbaz - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Egamberdiyev Farmonkul Tursunkulovich - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Ercan Oktay - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdal Baykan – Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Farmankul Egamberdiyev - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin - Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İsmail Saednazarov - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Khashimova Naima Abitovna - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Khojayev Mominjon Isokhonivych - Alfraganus Üniversitesi,  Özbekistan

Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin- Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muminov Nazım Ghaforivych -  Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Musayev Odil Rahmativich - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Nishonovab Ozoda Djaloliddinovna - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Numan Aruch – Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi, Makedonya

Prof. Dr. Ömer Çaha - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zekai Özdemir – İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ayman Hayajneh - Yarmouk Üniversitesi, Ürdün

Doç. Dr. Erdal Bayrakcı - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İbodillokhon Soliev – Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Kamoliddin Ikromiddinovich Sirojiddinov - Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr.  Mustafa Gömleksiz - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Oğuz Göksu - Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Segah Tekin - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Usmanov Farhod, Perfect Üniversitesi, Özbekistan    

Dr. Öğr. Üyesi Askaraliyev Odilbek - Perfect Üniversitesi, Özbekistan   

Dr. Öğr. Üyesi Zebiniso Kamalova - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Dr. Shoirakhon Nurdinova - Ekonomik Araştırma ve Reformlar Merkezi, Özbekistan

Doktorant. Mustafa Kürşad Birinci - Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Bekhzod Shayzakov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Öğr. Gör. Rasulbek Hojiyev – Çırçık Devlet Pedegoloji Üniversitesi, Özbekistan

Uzm. Şerife Koç - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

 

Bilim & Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir Buluş - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdullayeva Nasiba Buranovna - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Abdulvahid Sezen – Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdurahim Vahabov - Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Abduraxim Vaxabov – Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Abduraxmonova Gulnora Qalandarovna - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Abulqosimov Xasan Piranazarovich - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Adem Öğüt - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Agim Mamuti - Rahibe Teresa Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Ahmet Ay – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli - Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Diken - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Akramov Jahongir - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Ali Can - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Altuğ Murat Köktaş - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alua Vasilikyzy Tanjorikova- Abay Kazak Milli Pedagoji Ünivesitesi,  Kazakistan

Prof. Dr. Arshi Khan - Aligarh Müslim Üniversitesi, Hindistan

Prof. Dr. Avazbek Sodiqov- Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Aybashiv Muradbek Joldashivich - Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Ayfer Gedikli – Düzce Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayhan Döner - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aymatov Amin Qudrativich - Semerkant Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Bahadır Akın - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bekir Biçer - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Birol Akgün - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Branislav Radeljic – Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri

Prof. Dr. Bülent Arı - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bülent Derviş – Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Cemal Zehir – Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cengiz Tomar - IRCICA, Türkiye

Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt - Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Egamberdiyev Azizbek - Andijan Eyalet Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Egamberdiyev Farmonqul Tursunqulovich - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Eldar Haciyev - Dağıstan Devlet Pedegoji Üniversitesi, Dağıstan

Prof. Dr. Ergashev Erkin Iroqovich - Taşkent Finans Enstitüsü, Özbekistan

Prof. Dr. Erhan Örselli - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erşan Sever – Aksaray Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Eshov Mansur Po‘latovich - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Ferudun Hakan Özkan - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fahri Türk – Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Faisal Ahmed - FORE International Business School, Hindistan

Prof. Dr. Fatih Mehmet Öcal – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatih Satıl - Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Güner Özkan - Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan Akdağ - Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Holmuhammadov Jafar - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Ibragimov Abdugapur - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Ismoil Saifnazarov - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Ismoilov Temurbek Ismoilivich - Namangan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. İndira İmanakunova - Issık-Köl Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. İsmail Seyrek – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Jo’raev Sayfiddin Ahmadovich - Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Jumaev Nodir - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Kamaruzaman Bin Yusoff - İslam Medeniyeti Akademisi, Malezya

Prof. Dr. Karimov Baxtiyor Rahmonivich - İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi, Özbekistan

Prof. Dr. Kemal Özcan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Luca Zan – Bologna Üniversitesi, İtalya

Prof. Dr. Madya Mansoureh Ebrahimi - Universiti Teknoloji Malezya, Malezya

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Marufjon Yuldashev – Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü, Özbekistan

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur – Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Alagöz – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Göküş – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhsin Kar - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muminov Nozim G’afforivich - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Murat Canıtez – Karatay Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat Çemrek - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat Doğdubay - Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Musayev Odil Raxmativich - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Mustafa Acar – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Demirci - Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Orçan - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mutalov Abduazim - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Muxtorov Azamat - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Muzaffer Ercan Yılmaz – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Negmatova Shaxzoda Shuxratovna - Semerkant Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Nikolay Egorov – Çuvaş Devlet Beşeri Bilimler Enstitüsü, Çuvaşistan

Prof. Dr. Nishonova Ozoda Djaloliddinovna - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Nizamiyev Abdurashid Tumarovich – Oş Devlet Üniversitesi, Kırgısiztan

Prof. Dr. Numan Aruç – Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi, Makedonya

Prof. Dr. Nuran Koyuncu – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nuri Baltacı – Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu - Ankara Hacı Bayram Veli Ünivesitesi, Türkiye

Prof. Dr. Paxrutdinov Shukritdin Ilyasovish - A. Avloni Eğitim Enstitüsü, Özbekistan

Prof. Dr. Qahhorova Matluba Mannopovna - Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Rabia Özpeynirci - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Raif Parlakkaya - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ramiz Asker - Bakü Devlet Ünivesitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Rasul Rakhmonov - Webster Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Recep Tarı - Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Selim Aslantaş – Ruhr Üniversitesi, Almanya

Prof. Dr. Selim Kayhan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sema Ulutürk Akman - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Shadmanov Erkin Sherkulovich - Kamu Güvenliği Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Shermuhammedova Nigina Arslonovna - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Sherzod Mamatov - Webster Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Shirinova Raima  - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Shokhmansur Shokhazamiy - Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu - Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tahsin Karabulut - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Taşpolot Sadıkov – Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Tilavov O’ktam - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Toshmatov Shuhrat - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Toshmatov Shuxrat Xamroyevich - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Turan Paksoy - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Turayev Baxtiyor Omonivich - İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi, Özbekistan

Prof. Dr. Turdiyev Alay Isroilivich - Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Turg’unov Doniyor Mannopivich - Perfect Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Tursunxodjayev Marat Lutfullayevich - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Uğur Adıgüzel - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Umarov Xayrulla Pazliddinovich - Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Viktor Butanayev – Hakas Devlet Üniversitesi, Hakasya

Prof. Dr. Xashimova Naima Abitovna - Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Xo’jayev Mo’minjon Isoxonivich - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Zohillo Munavvarov - Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Yo’ldosheva Farida - Andijan Eyalet Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Yusif Gasımov - Azerbaycan Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Abdulxakimov Zuhrali - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Abdrakhmanova Kulsin Halykovna - Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Abduvahob Umarov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Abduvoxab Umarov  - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Absalamov Akrom - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Adilova Gozal - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Aida Tynaybekovna Baltabayeva, Kırgız - Özbek Uluslararası Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Alimardonov Otabek - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Arif İğdeli, Aksaray Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Arimov Akbar - Semerkand Ekonomi ve Hizmet Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Asqaraliyev Odilbek Ulug’bek o’gli - Perfect Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Aybeyan Selim – Ulusararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Azam Korbayram - Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Batirova Nilufar  – Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Bekmirzaev Mirzohid - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Bostonov Mansurjon- Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Buğra Sarı - Mersin Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi - İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Elşen Bağırzade – Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Faiq Elekberli - Azaerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü, Azerbaycan

Doç. Dr. Fatma Süreyya Kurtoğlu - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Feyza Şule Göngör - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fikret Birdişli – İnönü Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ganiev Muhamadjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Gökhan Akar - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hakan Alptürker - Mersin Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ioana Monica Horja- Tirgu Mures Dimitrie Cantemir Üniversitesi, Romanya

Doç. Dr. Ismailov Ravshanjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. İbodillokhon Soliev – Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Jordan Delev – Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Kamilov Muzaffar Muratovich - Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Kubayeva Shoira - Semerkant Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Laura Avram - Tirgu Mures Dimitrie Cantemir Üniversitesi, Romanya

Doç. Dr. Mahkamov Ibroyim - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Mehmet Nuri Salur - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Muhitdinov Shuhratjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Muminova Zarifa Odilovna - Semerkant Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Özşahin - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mustafa Özgür Tuna – Duke Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce – Kayseri Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Namazova Yulduz Muzaffarovna - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Nazirov Muhtor - Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Nozim Muminov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Nurali Majidov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Mehmet Nuri Salur - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nurgün Topallı – Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr: Nurhan Özkan Kuş - Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Otabek Muhammadiev - İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi, Özbekistan

Doç. Dr. Özden Taşğın, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Pazliddin Xashimov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Presley K. Wesseh, Jr., Xiamen Üniversitesi, Çin

Doç. Dr. Qurbonov Toxir - Karshi Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Rahimov Bahromjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Ramazan Uçtu – Irak Amerikan Üniversitesi, Irak

Doç. Dr. Rashidov Rahmatullo – Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Saidxodjayev Xusan - Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Saliha Kebbabı- Constatine 3 Üniversitesi, Cezayir

Doç. Dr. Savaş Erdoğan – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Serdar Derman - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Shaxnoza Nasretdinova - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Sirojiddinov Kamoliddin - Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Soliev Ibodullokhon - Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Şerife Özşahin - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Taylan Özgür Kaya - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tog’ayev Nodir - Semerkant Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Tufan Sarıtaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Valiyev Botir Nosirivich - Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Vesna Poposka - Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Volkan Han - Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Xidirov Mustafo - Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Xidirov Suhrob Norbo’tayevich- Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Yusubov Jaloliddin Qadamovich- Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Yusuf Sayın - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çubukçu - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aleksandra Gorecka – Varşova Üniversitesi, Polonya

Dr. Öğr. Üyesi Antara ben Marzoug - Msila Üniversitesi, Cezayir

Dr. Öğr. Üyesi Ayman Hayajneh – Yarmouk Ünivresitesi, Ürdün

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Özel - Bingöl Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi. Elif Şimşek Özkan - Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Başaran – Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hulkarbonu Yokubjonova - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Dr. Öğr. Üyesi Ismael Mohammed Nasir - Jimma Üniversitesi, Etiyopya

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dinç – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nahit Yılmaz - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nor Khadijah Mohd Azhari - Mara Teknoloji Üniversitesi, Malezya

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özbilen - Mersin Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Salman Azam Joiya – Lahore Üniversitesi, Pakistan

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Ece Gümüş Özuyar - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Akın - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Akar – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

 Dr. Öğr. Üyesi Usmonov Farhod - Perfect Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Öğr. Üyesi Yang Chenv- Şangay Üniversitesi, Çin

Dr. Öğr. Üyesi Zebiniso Kamalova - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Zerrouga İsmail - Msila Üniversitesi, Cezayir

Dr. Bayboboeva Firuza - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Dr. Behzod Tagayev - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Berdiyarov Baxriddin - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Dr. Gönül Memmedova - Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Dr. Khannaev Sherzod - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Dr. Nezerov Vüqar -  Azerbaycan Turizm  ve Yönetim Üniversitesi,  Azerbaycan

Dr. Otayev Shonazar Kadirovich - Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Rizaev Nurbek - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Dr. Shayzakov Bekzod - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Öğr. Gör. Hassan Essop- Stellenbosch Üniversitesi, Güney Afrika

Ashrafxo’jayev Fahriddinxo’ja - Uluslararası Amir Temur Bilimsel Seferi, Özbekistan

Avazov Komil Holliyivich- Surkhandarya Bölgesi Öğretmen Yetiştirme Üniversitesi, Özbekistan

Mavluda Abdujamilova - Kimyo Uluslararası Üniversitesi, Özbekistan

Seysenbay Kudasov – İpek Yolu Uluslararası Üniversitesi, Kazakistan

 

Sekreterya

Arş. Gör. Ahmet Harman - Mersin Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Gamze Mercan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Talha Serdar Sezen - Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Mirsoatova Gulchiroy - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Uzm. Ayşe Ceylan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Uzm. Betül Gümüş - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Uzm. Feyza Özel - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Uzm. Gulina Yusupova - Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Uzm. Şerife Koç - Necmettin Erbakan Üniveritesi, Türkiye

 

 

 

İletişim

sircon.info@gmail.com

Bizimle İletişime Geçin