2. ULUSLARARASI GELENEĞİMİZ, GELECEĞİMİZ VE USTALARIMIZ SEMPOZYUM,ÇALIŞTAY, SERGİ

"TAM METİN BİLDİRİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ."
  PROGRAM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

Açılış Programı Youtube Canlı Yayın Linki

I. Oturum Youtube Canlı Yayın Linki

II. Oturum Youtube Canlı Yayın Linki

Söyleşi "Musa KULAKLIKAYA" Youtube Canlı Yayın Linki 

III. Oturum Youtube Canlı Yayın Linki 

Söyleşi "Mahmut Erol KILIÇ" Youtube Canlı Yayın Linki

Kapanış Oturumu Youtube Canlı Yayın Linki 

         Birincisini 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız” konulu etkinliğimizin ikincisi 20.21.22 Ekim 2023 tarihleri arasında Sempozyum, Çalıştay ve Sergi olarak icra edilecektir.

         Etkinlik kapsamında yapılacak olan sempozyum kısmında Geleneksel Türk Sanatları ve İslam Sanatları alanında teorik bilgilerin sunulmasına ve tartışılmasına, Çalıştay kısmında alanda yetkin ve duayen ustalarımızın ve sanatkarlarımızın tecrübelerini aktarabileceği uygulamalı çalışmaların gerçekleştirilmesine, Sergi kısmında ise jürili ve davetli karma serginin teşhirine imkan sağlayacaktır. Söz konusu tüm çalışmalarımız uluslararası ölçekte olacak, aramıza katılacak yurt içi ve yurt dışı akademisyen ve sanatkârlarımız alanlarını içeren konularda bizlere katkıda bulunacaklardır. 

         Kültürümüzün derinliklerinden bugüne değin süre gelen ve geleneksel sanatlar olarak adlandırılan sanatlarımızın günümüzdeki mevcut durumu, geçmişten süre gelen geleneğin günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan bir takım sorunların tartışılması ve günümüze uyarlanması program sürecinde değerlendirilmesi gereken önemli hususlardandır.

         Akademinin ve atölyelerin bir nevi usta çırak yöntemiyle eğitim verdiği geleneksel sanatlarımızın dijital bir dünya içerisinde hızla yol aldığımız bu günlerde gelecekte nasıl bir şekle dönüşebileceği üretim açısından, pandemi sürecindeki uzaktan eğitim metodunun da geleneksel eğitim açısından değerlendirilmesi gereken konular arasındadır. Öte yandan geleneksel sanatlarımızın icra edilmesi sürecinde geçmişten süre gelen tasarımlarda fiili çizim, aktarım ve renklendirmeler yerine dijital baskı tekniklerinin kullanımı, teknolojik değişimden faydalanmanın geleneksel sanatlarımıza etkisi, organik malzeme kullanımı yerine kimyasal malzeme kullanımı, ortak dil birliğinin (terminoloji)  sağlanabilmesi gibi konularında de sempozyum sürecinde değerlendirilmesi düşünülmektedir.

         Etkinliğin Çalıştay kısmında; atölye çalışmaları ön planda olacaktır. Bu süreçte, geleneksel sanatlar alanında eğitim gören lisans, lisansüstü öğrencilerin akademisyen ve sanatçılarla tanışmaları, teorik bilgilerini pratik gözlemlerle somutlaştırmaları, bu alanlarda bir ömür emek sarf eden sanatçılarla söyleşiler, onlarla tecrübe paylaşımı ortamının oluşması sağlanacaktır.

        Sergileme aşamasında ise Geleneksel Sanatlarımıza gönül vermiş sanatkârlarımızın ortaya koydukları sanat eserlerinin jüri sürecinden geçirildikten sonra hem program süresince hem de daha sonraki süreçte sergilenmesi halkımızın beğenisine sunulması amaçlanmaktadır.

         Gerçekleştireceğimiz “II. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız” konulu sempozyum, sergi ve çalıştay organizasyonumuz bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı ve 2023 Mevlana Yılı olarak ilan edilmesinden dolayı ayrı bir özellik taşımaktadır. Mevlevihanelerin ve Mevlevi dervişlerinin geleneksel sanatlarımızın sürdürülmesindeki etkin rolü ve geleneksel sanatların Cumhuriyet döneminde yeniden hayat bulması bu yıl düzenleyeceğimiz bu etkinliğin önemini bir kat daha önemli kılmaktadır.

         Geleneksel sanatlarımızın farklı alanlarında eser üreten, bu alanlarda araştırma ve inceleme yapan araştırmacılarımızın sempozyumda sunacakları özgün makaleleri, bilimin evrensel ilke ve değerlerine bağlı bir şekilde hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanacaktır.

 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI & SERGİ ŞARTNAMESİ

SEMPOZYUM

Cumhuriyetin 100. Yılında Geleneksel Sanatlar

Mevlevilik Kültüründe Geleneksel Sanatlar

Geleneksel Sanatların Dünü Bugünü

Geleneksel Sanatlar ve Günümüzdeki Sorunlar

Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar

Geleneksel Sanatların Ustaları

Geleneksel Sanatlarda Kavram ve Terminoloji

Geleneksel Sanatlarda Metodoloji

Geleneksel Sanatlarda Konya

Geleneksel Sanatlar Eğitimi

Geleneksel Sanatlar  (Mimari Tezyinat Taş, Ahşap, Çini, Alçı, Metal, Kalemişi, Kitap Sanatları, Hat, Tezhip, Minyatür, Kaatı’, Cild, Ebru)

Geleneksel Sanatlarda Geometri ve  Sembolizm

Geleneksel Sanatlar ve Estetik

Batılalaşma Sürecinde Geleneksel Sanatlar

Geleneksel Sanatlar ve Dijital Çağ

Geleneksel Sanatlar Perspektifinde Kültürel Diplomasi

 

SERGİ

Sergi, yüz yüze ve online olarak iki şekilde gerçekleşecektir.

Yüz yüze sergi ücretsiz, online sergi ücretli olacaktır.

Sergi seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Seçici kurul tarafından eserleri sergilenmeye uygun bulunan katılımcılar şartname ve katılım formunda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılar geleneksel sanatlar alanlarındaki sergiye katılabilirler.

Geleneksel Türk Sanatları (Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Ebru, Çini) alanındaki her tür teknikle üretilen eserler kabul edilecektir. Sergiye kabul edilen eserlerin daha önce sergilenmemiş olması gerekmektedir.

Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulup eserin arkasına eklenerek gönderilmelidir.

Kargo esnasında oluşacak hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir. Kırılma ve / veya deforme olabilecek eserlerin çok iyi paketlenerek, korumalı kutularda gönderilmesi gerekmektedir.

Kargolarda oluşacak gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Eserlerin kargo bedelleri katılımcıya aittir.

Eserler sergilenmeye hazır ve çerçeveli olarak gönderilmelidir. Sergilenmeye hazır olmayan eserler elenecektir.

Bu etkinlik çerçevesinde sergilenmeye kabul edilen tüm eserler, organizasyon tarafından, etkinlik boyunca ve sonrasında yayınlama, umuma iletim, görsel kullanma, afiş, katalog vb. umuma arzda gerekli bulunan bilumum haklar için kullanımını kabul eder.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.

Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Sergi açılışına isteyen katılımcılarımız kendi imkânları ile katılabilirler, masraflar kurumumuz tarafından karşılanmayacaktır.

Katılımcılar Sempozyum web sayfamızdan indirebilecekleri “Sergi Başvuru Formu” nu doldurup eserin dijital görseli ile birlikte negam@erbakan.edu.tr adresine göndereceklerdir.

Eserinizin çözünürlüğü 1920x1080 çözünürlükte (72 dpi) JPEG veya PNG olarak gönderilmelidir. Farklı ölçülerdeki eserler için uzun kenar ölçüsü 2000 pixeli geçmemelidir. Bulanık veya çözünürlüğü düşük eser fotoğrafları kabul edilmeyecektir. 

Gönderilecek JPEG veya PNG dosya adı eser sahibi “adı-soyadı, eser adı" kaydedilerek yüklenmelidir.

 

Jüriler tarafından sergilenmeye kabul görülen eserler Sempozyum süresince sergilenecektir.

Eserler sergi bitiminden itibaren 15 gün içinde kurumumuzdan alınmalıdır. Konya dışından katılan sanatçıların eserleri, eser sahiplerinin belirttikleri adreslerine kargo yoluyla karşı ödemeli gönderilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Eser Gönderim Adres: Öğr. Gör. Rıdvan AK. Köyceğiz Yerleşkesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Köyceğiz Mah. Demeç Sok. No:39/2  Meram/KONYA

 

Sergi Başvuru Katılım Formu İçin Aşağı Linke Tıklayınız.

   İNDİR

 

Önemli Tarihler

SEMPOZYUM

Sempozyum Tarihi:   20 - 21 - 22 Ekim 2023 

Tebliğ Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih:    18 Eylül 2023

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı:    09 Ekim 2023

Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih: 30 Kasım 2023

 

SERGİ

Eser görsellerinin e-mail olarak son gönderim tarihi: 15 Eylül 2023

Eserlerin Jüri Değerlendirme Tarihi: 18 Eylül 2023

Sergiye katılacak eserlerin İlanı: 6 Ekim 2023

Eserlerin elden ya da kargo ile son teslimi: 13 Ekim 2023

Sergi açılış tarihi: 20 Ekim 2023

 

 

Kurullar

ONUR KURULU

Prof. Dr. Cem ZORLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Rektör

Hasan KILCA

Karatay Belediye Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Doç. Dr. Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zehra SAYIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Rıdvan AK

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Şerife ÇAKIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Nihat KAĞNICI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Osman CİĞER

Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı

Nuri KELEŞ

Karatay Belediyesi Kültür İşleri Müdürü

Ahmet AKCAN

Geleneksel Sanatlar Derneği

 

BİLİM KURULU

Abdullah Atiyye - Mansoura University, Egypt

Abdülhamit Tüfekçioğlu - Professor, Marmara University, Türkiye

Ahmet Çaycı, Professor, Necmettin Erbakan University, Türkiye

Ahmet Sacit Açıkgözoğlu - Professor, Mimar Sinan University, Türkiye

Ali Memmedbağıroğlu - Associate Professor, Amea- Azerbaijan National Academy Of Sciences, Azerbaijan

Ali Rıza Özcan - Assistant Professor, Mimar Sinan University, Türkiye

Atajanova Rabbina Raximovna - Lecturer- Çırçık State Pedagogical University, Özbekistan

Ayşin Yıldırım Yoltar - Curator of Islamic and Later Indian Art, Harvard Art Museums​​​​​​, USA

Bahattin Yaman – Professor, Süleyman Demirel University, Türkiye

Filiz Çakır Phillip – Doctor, University Of Toronto, Canada

Filiz Nurhan Ölmez – Professor, Ahi Evran University, Türkiye

Gülnur Duran - Associate Professor, Marmara University, Türkiye

Günseli Kato - Artist, Bahçeşehir University, Türkiye

Gürcan Mavili - Lecturer, Mimar Sinan University, Türkiye

Hafize Melek Hidayetoğlu - Professor, Selcuk University, Türkiye

Hicabi Gülgen - Professor, Uludag University, Türkiye

Hosseina Yousfi - Ecole Supérieure Des Beaux-Arts D'alger Ahmed Et Rabah Salim Asselah, Algeria

Hüseyin Gündüz - Assistant Professor, Mimar Sinan University, Türkiye

Irvin Cemil Schick - Author, USA

Latipov Rustam Ataxanovich- Assistant Professor, Urgench State University, Özbekistan 

Mahdi Mohammadzadeh - Professor, Tabriz Islamic Art University, Iran

Mamure Öz - İlluminator, Türkiye

Masume Ferhad - Freer Gallery of Art And The Arthur M. Sackler Gallery Smithsonian Institution, USA

Mehmet Memiş - Professor, Sakarya University, Türkiye

Muharrem Çeken - Associate Professor, Ankara University, Türkiye

Mustafa Yıldırım - Professor, Necmettin Erbakan University, Türkiye

Oya Sipahioğlu - Professor, Dokuz Eylül University, Türkiye

Oya Kızıldağ Atila - Assistant Professor, Marmara University, Türkiye

Ömer Faruk Taşkale – Professor, Mimar Sinan University, Türkiye

Seher Aşıcı - Assistant Professor, Marmara University, Türkiye

Muammer Semih İrteş - Architect - İlluminator, Türkiye

Serpil Bağcı - Professor, Hacettepe University, Türkiye

Sitare Turan - Professor, Mimar Sinan University, Türkiye

Suzan Yalman - Assistant Professor, Koç University, Türkiye

Süleyman Berk - Professor, İstanbul Üniversity, Türkiye

Şehnaz Biçer - Associate Professor, Marmara University, Türkiye

Zekeriya Şimşir - Assistant Professor, Necmettin Erbakan University, Türkiye

Zeren Tanındı - Professor, Türkiye

Zeynep Yürekli Görkay - Oxford University, England

 

SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY ve SERGİ KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Rıdvan AK

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Şerife ÇAKIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Nihat KAĞNICI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Yunus BÜYÜKBAYRAM

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Bölümü

 

 

 

Konaklama

Karatay Termal Tatil Köyü KONYA

SEKRETERYA

Arş. Gör. Özgenur ŞEKER