II. Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK 2023)

KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

PROGRAM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

Değerli Davetliler,

Ekonomik gelişmenin temel dinamiklerinden birisi olan girişimcilik kapsamında, özel, kamu ve yükseköğretim sektörleri arası kolaylaştırıcı çeşitli sosyal ve ekonomik etkileşimleri içinde barındıran kapsamlı bir ekosisteme yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine yönelik atılan önemli adımlardan birisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek “Türkiye Girişimci Buluşması 2023” kapsamında 3-4 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “II. Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi”ne (UGİAK 2023) sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Bu yılGirişimcilik Ekosistemi ve Tekno-Girişimler ana teması ile Girişimci İşadamları Vakfı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Konya Teknokent tarafından organize edilecek olan UGİAK 2023’e paydaş kurum ve kuruluşlar olarak Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, KOSGEB, MEVKA, KOP ve KONESOB iştirak etmektedirler. Kongre ile başta Türkiye'deki teknoloji üretimi ve transferine dayalı girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve girişimci akademisyen sayısının artırılmasının yanı sıra girişimcilik faaliyetlerine ilişkin ekonomik, sosyal ve yasal zemindeki mevcut eksiklikler ve ihtiyaç alanlarının belirlenmesi, bunlara ilişkin ortak çözümler üretilmesi ve konuyla ilgili özel, kamu ve yüksek öğretim sektörleri arası etkileşimlerin artırılması hedeflenmektedir. Girişimcilik ekseninde farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası düzeydeki çok sayıda bilim insanının yanı sıra iş dünyası uzmanları, kamu kesimi temsilcileri, STK’lar ve bağımsız araştırmacıları bir araya getirecek olan kongrenin, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine çok sayıda politika ve strateji önerisi ile önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Bu kapsamda kongre çıktıları başta sponsor Bakanlıklar olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların ilgisine strateji belgesi olarak sunulacaktır.

Türkiye Girişimci Buluşması 2023 eş güdümünde gerçekleştirilecek UGİAK 2023 katılımcıları, ulusal ve uluslararası ölçekteki girişimciler ve yatırımcılarla aynı platformda buluşmanın yanı sıra iki gün sürecek etkinlik ile çok sayıdaki panel, sergi ve atölye çalışmasına katılma şansı bulacaktır. Kongreye, ülkemizin orta ve uzun vadeli kalkınma hedefleri çerçevesinde, yenilikçi ve katma değeri yüksek girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal alanda desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik olarak bilim dünyasının yanı sıra özel sektör ve kamu sektörü nezdindeki bölgesel ve ulusal paydaşlar katılım ve katkı sağlayacaklardır. Bu kapsamda, kongreye teorik ve uygulamalı araştırmalar kapsamında aşağıda belirtilen konulardaki bildiriler kabul edilecektir:

 • Girişimcilik Ekosistemi
 • Tekno-Girişimler
 • Girişimcilik ve Teknoloji Transferi
 • Dijital Girişimcilik
 • Girişimcilik ve Ar-Ge
 • Girişimcilik ve İnovasyon
 • Sürdürülebilir Girişimcilik
 • Girişimciliğin Finansmanı
 • Girişimciliğe Yönelik Politikalar
 • Girişimcilik Eğitimi
 • Girişimcilik ve Kültür
 • Girişimcilik ve Aile Şirketleri
 • Kadın Girişimcilik
 • Sosyal Girişimcilik
 • Göçmen Girişimcilik
 • Kurumsal Girişimcilik
 • Girişimciliğe Yönelik Ticari ve Yasal Altyapılar
 • Girişimcilik ve Pazar Araştırması
 • Girişimciliğin Geleceği

Bu vesileyle, kongreye girişimcilik alanındaki tüm kurul ve kuruluşlar ile akademisyenler, uzmanlar ve uygulayıcıların katılım ve katkılarını bekler, bu önemli etkinlikte sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak
Kongre Başkanı

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

1.    Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 01.10.2023'dür.

2.    Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

3.    Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.

4.    Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır.

5.    Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.

6.    Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 01.10.2023 tarihine kadar otomatik olarak gönderilecektir.

7.    Bildiri gönderimi, detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: ... e-mail adresine iletebilirsiniz.

8.    Örnek özet şablonunu buradan indirebilirsiniz.

9.    Tam metin/kitap bölümü şablonunu buradan indirebilirsiniz.

Bildiri Sunum Kuralları

1.    Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.

2.    Sözel bildiri sunum süresi en fazla 15 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

3.    Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 1 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.

Yayın Olanakları

Kongremizde sunulan bütün bildiriler Kongre Özet Bildiri Kitapçığında online olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan özet bildirilere ait hazırlanan ve en geç ... tarihine kadar gönderilen tam metinler, yazarların tercihleri doğrultusunda;

a)    Kongre Tam Metin Bildiri Kitapçığında (Proceedings), Tam Metin Şablonunu Buradan İndirebilirsiniz.

b)    Uluslararası Yayınevi Belgesine sahip yayınevi tarafından yayımlanacak olan kitapta bölüm olarak yayımlanacaktır. Detaylı Bilgi için tıklayınız

Kongrede sunulan bildirilerinizin tam metinleri yayınlanmasını istediğiniz yayın olanağı seçeneğini belirterek ugiak2023@gmail.com adresine gönderiniz.

Önemli Tarihler

• 01.06.2023: Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
• 25.10.2023 : Bildiri Özetleri Son Gönderimi
• 15.10.2023: Kongre Programının İlanı
•  3-4 KASIM 2023 : Kongre Tarihleri
• 20.11.2023: Kabul Edilen Bildiri Tam Metin Teslimi Son Tarih
• 15.12.2023: Bildirilerin Yayınlanması

 

Kitap Çağrısı

"Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmalarında Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm" isimli kitabımız uluslararası yayınevi belgesine sahip NEÜ Yayınlarından (https://neuyayin.com/ ) çıkacaktır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Web of Science ile iş birliği kapsamında Web of Science Group’un resmi partneridir. Dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları kapsamında çıkacak bu kitap Web of Science (WOS) Core Collection kapsamındaki Book Citation Index’te yer alması için gerekli başvuru yapılacaktır. Bildiri özetlerinizin kitap bölümü kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorsanız bunu tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.Not: Kitap Bölümü noktasında yazarlarımızdan ek bir ücret talep edilmeyecek olup her yazar sadece bir bölümde bölüm yazarı olarak yer alacaktır.
Saygılarımızla.
 

KİTAP BÖLÜMÜ ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 01.06.2023: Yazarlık Çağrısı

• 01.09.2023: Bölüm Özetlerinin Gönderilmesi (300-500 kelimeden oluşacak özet metin)

• 10.09.2023: Yazarlara gönderilen özet metinlerle ilgili geri dönüşlerin yapılması

• 15.10.2023: Bölümlerin Teslimi

• 30.10.2023: Editör geri dönüşü

• 20.11.2023: Son düzeltmelerin yapılması

• 20.12.2023: Dizgi aşaması+Yayınlanma (Basılı+Elektronik)

 

Kurullar

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Cem ZORLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Birol MERCAN ̇
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Rıza BALIM 
Konya Teknokent 

Muhammed CANPOLAT 
Konya Teknokent 

İhsan POLAT 
Girişimci İşadamları Vakfı- KONYA 

Zekeriya BÜYÜKYANGÖZ
Girişimci İşadamları Vakfı- KONYA 

Ali GÜNEY 
Sosyal İnovasyon Ajansı

Kamil KARADENİZ
Sosyal İnovasyon Ajansı

Emre AVCI
Sosyal İnovasyon Ajansı

 

Bilim ve Hakem Kurulu

 

Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN Erciyes Üniversitesi 
Prof. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN Toros Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ÇELİK Konya Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Akif TABAK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ALAGÖZ Selçuk Üniversitesi 
Prof. Dr. Ali DERAN Tarsus Üniversitesi
Prof. Dr. Andrés PEREA Maastricht Üniversitesi 
Prof. Dr. Arif KÖKTAŞ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşehan ÇAKİCİ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Biagio SIMONETTI Università Degli Studi Del Sannio
Prof. Dr. Birdoğan BAKİ Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal ALTAN Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Cemile ÇELİK Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Çiğdem KIREL Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Erdinç KARADENİZ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan AKTAŞ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih DOĞANOĞLU Adıyaman Üniversitesi 
Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Gönen DÜNDAR İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı KURT Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Mustafa PAKSOY Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk KORKMAZ YÜREK Toros Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BÜLBÜL Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar AKYAZI Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hayrettin USUL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Erdem SOFRACI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan KAMALAK Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan EGE Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail TUNCER Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. İzzettin TEMİZ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Jan FIDRMUC Université de Lille
Prof. Dr. Jha AVDESH CVM Üniversitesi, India
Prof. Dr. José-Ignacio ANTÓN Üniversitesi of Salamanca
Prof. Dr. Kertész Krisztián ANDRÁS National Üniversitesi of Public Service
Prof. Dr. Khaldoun KHASHANAH Stevens Institute of Technology
Prof. Dr. Köksal HAZIR Toros Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat Haldun AKALIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Prof. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN Erciyes Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İNCE Tarsus Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Müjdat AVCI Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÇEMREK Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ACAR  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa AKAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Nejat BASIM Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer İSKENDEROĞLU Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Onur ÖZSOY SoLBridge International School of Business
Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK Sakarya Uygulamallı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TOBB Ekonomi Üniversitesi 
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Sakarya Üniversitesi 
Prof. Dr. Rıfat İRAZ Konya Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. S. Burak ARZOVA Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Salih GÜNEY İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk PERÇİN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Selim KAYHAN  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Sevtap ÜNAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir AKGEMCI Konya Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik AYTEMİZ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Veli KARGI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki DOĞAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulkerim KARAASLAN Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ayben KOY İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan DEMİRCİ Toros Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe ALİCAN ŞEN Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Azime TELLİ Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Banu TANRIÖVER Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Doç. Dr. B. Gülsün NAKIBOĞLU Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Cansel OSKAY Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Cihan YÜKSEL Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Ç. Erkan AKYÜREK Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Dilşad GÜZEL Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Dragos BOZDOG Stevens Institute of Technology
Doç. Dr. E. Yaşa ÖZELTÜRKAY Çağ Üniversitesi
Doç. Dr. Emel BAHAR Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Erdal BAYRAKÇI Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Esra DİK Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih KAPLAN   Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma İNCE Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Ferhat PEHLİVANOĞLU Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Feyyaz ZEREN Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Güneysu ATASOY Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Doç. Dr. Fuat LEBE Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Doç. Dr. Gülden ŞIŞMAN Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. H. Hüseyin TEKİN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. H. Yasemin ÖZUĞURLU Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Efe EFOĞLU Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Tek. Uni.
Doç. Dr. İlkay YILMAZ Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. İskender PEKER Gümüşhane Üniversitesi
Doç. Dr. K. Özcan ATILGAN Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal YAMAN Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet SAYGIN Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Can GENÇ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Murat GÜLMEZ Çağ Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa KILLI Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Mutlu Yüksel AVCILAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer ALKAN Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. O. Başar ÖZBOZKURT Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Oya KORKMAZ Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Özge KORKMAZ Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar YARDIMCI Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Saffet AKDAĞ Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Samet EVCİ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Semiha AYTEMİZ Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ŞAHİN   Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Serpil TOMAK Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Sezen BOZYİĞİT Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Şükrü Anıl TOYGAR Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Sümeyra GAZEL Yozgat Bozok Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba YOLCU Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. T. Turan TURABOĞLU Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Ufuk ORHAN Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Korkut PATA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur SEVİM Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus ZENGİN Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alperen AĞCA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Andrew Adewale ALOLA İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ata KAHVECİ Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aysel TEKGÖZ OBUZ Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ARI Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERGİN ÜNAL Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aysel TEKGÖZ OBUZ Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aytül GÜNEŞER DEMİRCİ Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi B. Bilge SAĞLAM Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan BELLER DİKMEN  Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi B. İrem SELAMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Özel

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şefika DOĞRUL Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Caner ATIŞ Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cenk KIRITOĞLU Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceren EVCİMEN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ Iğdır Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARICIOĞLU Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elifcan DURSUN Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi E. Kerime SİLAHTAROĞLU Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi E. AYRANCI BAĞRIAÇIK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Emre YAKUT Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜRGEN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKKAN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren DENKTAŞ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih OKUR Bayburt Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi F. Banu BEYAZ SİPAHİ Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gaye ONAN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gizay DAVER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Göknil ERBAŞ DOĞAN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KIRPIK Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi I. Şirin SELÇUK ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kutlu ATAÇ Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Nasih TAĞ Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri SALUR Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Sami SÜYGÜN Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Melda AKBABA Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mithat TURHAN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat BERBEROĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL Karabük Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa KUTLUTÜRK Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATSAN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can SAMIRKAŞ Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cüneyt ÖZŞAHİN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nahit YILMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye ÜLKÜ PEKKAN Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Necdet SEZAL Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEN Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur UÇAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bayram SOYLU Kocaeli Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar MİÇ Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sami SÜYGÜN Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sami ZARİÇ Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serkan NAS Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Ece Gümüş ÖZUYAR Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma AKIN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Talal AL SULEYMAN Prince Sultan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit DOĞRUL Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜZAR Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Xiaodi (Coco) ZHU New Jersey City Üniversitesi
Dr. Amin SALIGHEHDAR Stevens Institute of Technology
Dr. İsmail ÇAKMAK Ordu Üniversitesi 
Dr. Kerem KİPER Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Dr. Saud ALMAHDI Stevens Institute of Technology
Dr. Serdar GÖCEN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Dr. Serkan ALKAN Tarsus Üniversitesi

Sekreterya

  Feyza ÖZEL - Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Şerife KOÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi

                                        

İletişim