BARIŞ HAREKÂTININ 50. YILINDA ULUSLARARASI KIBRIS SEMPOZYUMU

Program kitapçığı için tıklayınız.

 

İlkçağlardan günümüze tarihî, coğrafi, ticari, ekonomik, siyasi, askerî ve kültürel yönleriyle oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahip olan Kıbrıs, günümüzde de Doğu Akdeniz ve Ortadoğu hâkimiyetinin belirgin bir üssü konumundadır. Kıbrıs, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yaklaşık üç yüzyıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan adanın 1878’de Birleşik Krallık’a devri ve 1914’te de bu ülke tarafından işgal edilmesiyle hâkimiyet el değiştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşik Krallık’ın sömürgelerinden aşamalı olarak çekilmesi kapsamında Kıbrıs’ı tahliye süreci başlamıştır. Bu süreçte Rumlar, adayı Yunanistan’a bağlama idealleri olan Enosis’i gerçekleştirme düşüncesine kapılmışlardır. Bu plan karşısında 1950’lerin ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ise adanın iki toplumlu tek devlet olarak yönetilmesini öngörmüşlerdir. 1959’da imzalanan Londra ve Zürih Antlaşmalarının sonucunda 1960’ta Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın garantörlüğünde, yönetimini Türk ve Rum toplumlarının paylaştığı Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiştir. 1964 ve 1967 yıllarında Türk nüfusa yönelik soykırıma varan saldırılar sonrası, Türk hükümetleri önce diplomatik sonra da askeri yollarla Eokacı Rum tehdidini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. 1974’e gelindiğinde uluslararası barışın tesisini gerçekleştirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde garantörlük yetkisini de kullanan Türkiye, Temmuz ve Ağustos aylarında iki ayrı çıkarma yaparak adadaki güvenliği sağlamıştır. 1975’te adada Kıbrıs Federe Türk Devleti kurulmuş ve 1983’te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilan edilmiştir. Günümüzde BM nezdinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmaktadır.

 

 

Kıbrıs Barış Harekatı ile varlıkları teminat altına alınan Kıbrıs Türkleri 21. Yüzyılın başında yeni reel durumlarla karşı karşıya kalmışlardır. Biz bu durumu Sempozyumda iki perspektifte ele almak istiyoruz. İlki Ekonomi-politik; İkincisi Sosyo-kültürel bağlam. Bu iki bağlam sadece Kıbrıs Türklerini değil, Türkiye’yi de doğrudan ilgilendiren içeriğe sahiptir şüphesiz.

İlk olarak “Kıbrıs’ın merkezinde bulunduğu Doğu Akdeniz” Uluslararası güçlerin karşı karşıya geldiği sıcak bir bölge konumuna gelmiştir. Antik dönemde önemli bir alan konumundaki Levant bölgesinin hinterlandında olan Doğu Akdeniz günümüzde bir taraftan yeni doğal gaz rezervleri, diğer taraftan doğudan gelen yeni ticari yolları ile gündeme gelmektedir. Bu durum Doğu Akdeniz’i ve onun merkezindeki Kıbrıs’ı uluslararası ekonomi politiğin ve bunun sonucunda da uluslararası ilişkilerin odağına çekmektedir. Kıbrıs günümüzde sadece Türkiye için değil tüm bölge ve küresel ekonomi politik için önemli bir konumda bulunmaktadır. Bunun anlamı ve Türk toplumunun geleceği açısından çeşitli yönlerden yapılması gerekenler sempozyumun ana konularından birisini teşkil etmektedir.         

İkinci olarak Kıbrıs toplumsal ve kültürel zenginlikleri açısından da incelenmeyi hak etmektedir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs, kültürel unsurlarla ilgili farklı zenginlikleri de içerisinde barındırmaktadır. Antik çağlardan itibaren insanoğlunun anlatılarında kendisine yer edinen Kıbrıs’ta zaman içerisinde adanın kendine has üslubuyla bir sosyal ve kültürel birikim de meydana gelmiştir. Sözü edilen birikimin değerlendirilmesi kültür tarihi, dilbilimi, edebiyat, sosyoloji, din, eğitim, sanat tarihi ve mimariyle ilgili araştırma yapan günümüz bilim insanları için aydınlatıcı olacaktır. Toplumsal değişimi ilgilendiren her olayın, basın-yayın üzerinden medyaya yansıyan yönlerinin değerlendirilmesi de sosyal bilimlerin farklı disiplinleri açısından önem arz edecektir. Diğer yandan Sosyal bilimlerin bu sayılan alanlarında Kıbrıs Türk toplumunun ayrıntılı sosyo-kültürel envanterini çıkarmak ve geleceğe dönük yeni perspektifler sunmak Sempozyumun amaçları arasındadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu tarihi sorumluluğun bilincinde 2024 yılı içerisinde "Kıbrıs Barış Harekâtının 50. Yılı" münasebetiyle uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

*Kongremiz akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

Sempozyum Konuları

Kıbrıs Tarihi
Kıbrıs’ta Sanat ve Mimari
Kıbrıs’ta Sosyo-Kültürel Yaşam
Kıbrıs’ta Sosyal Yapı ve Değişim
Kıbrıs’ta Dini Hayat
Kıbrıs’ta Vakıflar ve Vakıf hizmetlerinin Geliştirilmesi
Kıbrıs’ta Halk Kültürü
Kıbrıs’ta Edebiyat ve Dil Çalışmaları
Kıbrıs Basını ve Medyası
Kıbrıs’ta Dini Hayat
Kıbrıs’ta Ekonomik Hayat
Kıbrıs’ta İskân ve Göç
Türk Dünyası ve Kıbrıs
İslam Dünyası ve Kıbrıs
Kıbrıs Jeo-Politiği ve Jeo-Stratejisi
Kıbrıs Ekonomi-Politiği
Kıbrıs ve Avrupa Birliği
Kıbrıs Özelinde Güvenlik Politikaları
KKTC’ye Uygulanan Ambargo ve Etkileri
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Türkiye’ye Yansımaları
Uluslararası Sistemde Kıbrıs
Küresel ve Bölgesel Bağlamda Kıbrıs
Londra ve Zürih Antlaşmaları
Kıbrıs Barış Harekâtı
Kıbrıs Federe Devleti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması
Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları
Doğu Akdeniz’de Ticari Hareketlilik
Doğu Akdeniz Güvenliği
Kıbrıs Liderleri
Kıbrıs Bağımsızlık Hareketi
Mavi Vatan
Manavgat Suyu Projesi

*Bildiri özetlerini yükleyemeyen katılımcılarımız "ellinciyilindakibrissempozyumu@gmail.com" adresine e-posta yoluyla iletebilir.

Bildiri Çağrısı

Değerli Meslektaşlarım ve Bilim İnsanları,

Barış Harekâtının 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde 27-29 Haziran 2024 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir. Barış Harekâtının 50. Yılında Kıbrıs’ın tüm yönleri ile ele alınacağı bu sempozyum, sosyal bilimlerin her alanında Kıbrıs Türk toplumunun ayrıntılı sosyo-kültürel envanterini çıkarmamıza ve geleceğe dönük yeni perspektifler sunmamıza imkan sağlayacaktır. Sempozyumun, katılımcıların bilimsel ve mesleki çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Katılımcılar Kıbrıs alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklardır. Kongre sözlü ve online sunumlardan oluşacaktır.

Bildiriler ve sunum dilleri Türkçe veya İngilizcedir.

Sizleri kongremizde görmekten mutluluk ve onur duyacağız.

*Bildiri özetlerini yükleyemeyen katılımcılarımız "ellinciyilindakibrissempozyumu@gmail.com" adresine e-posta yoluyla iletebilir.

Önemli Tarihler

İlan Tarihi: 12.02.2024
Özet Gönderimi: 20 Mayıs 2024
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 01 Haziran 2024
Tam Metin Gönderimi: 15 Haziran 2024
Düzenleme Tarihi: 27-29 Haziran 2024

Düzenleme Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fuat Sezgin Konferans Salonu

Adres: Köyceğiz Mah., Demeç Sok., No:39/1 Meram /KONYA  

Kurullar

ONUR KURULU

Ersin TATAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Zorlu TÖRE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı

Prof. Dr. Cem ZORLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali HAYDAR

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ

Prof. Dr. Selim KAYHAN

Prof. Dr. Murat ÇEMREK

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI

Doç. Dr. Yakup KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah HARMANCI- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN-Milli Savunma Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Aleksey ÇUMAKAYEV- Altaiska Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Aliy ÇEÇENOV- Moskova Ulusal Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Ameur MOSBAH- University of Algiers 3

Prof. Dr. Barbara PISKER- University of Osijek

Prof. Dr. Bekir BİÇER- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Benjamin C. FORTNA - University of Arizona

Prof. Dr. Berdah YUSUF- Uluslararası Türkoloji Akademisi Eski Başkanı

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Birol MERCAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Cabanşir FEYZİEV- Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili

Prof. Dr. Caner ARABACI- KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Cepbarmambet GÖKLENOV- Türkmenistan Yabancı Diller Üniversitesi

Prof. Dr. Christian KAUNERT - Dublin City University

Prof. Dr. Çağatay BENHÜR- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ- Uluslararası Türk Akademisi Eski Başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti Bilişim ve Toplumsal Gelişme Bakanı

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Erden KAJİBEK- Uluslararası Türkoloji Akademisi

Prof. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU-Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Ferhat TEKİN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Feridun EMECEN- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Fizuli MACİDİ- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürü

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail ŞAHİN- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Kadırali KONKOBAEV- Uluslararası Medikal Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ABDULLA- Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Fatih BERK- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI-Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Meral DEMİRYÜREK- Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Mikail BATU- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÇEMREK- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BUDAK-İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SARIBIYIK- Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM-Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Nadecda TIDIKOVA- Altaiska Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Naimov OTABEK- Alfraganus Üniversitesi

Prof. Dr. Nikolay EGOROV- Çuvaşistan Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL- Lefke Avrupa Üniversitesi/KKTC

Prof. Dr. Raşidov RUSTAM- Alfraganus Üniversitesi

Prof. Dr. Selim KAYHAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Şevket ÖZNUR- Yakın Doğu Üniversitesi/KKTC

Prof. Dr. Tahsin KARABULUT- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Talip ATALAY- KKTC Milletvekili

Prof. Dr. Ulvi KESER- Uluslararası Final Üniversitesi/KKTC

Prof. Dr. Umay GÜNAY- Girne Amerikan Üniversitesi/KKTC

Prof. Dr. Viktor İvanoviç KOZODOY- Rusya Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Vladimir MONASTIREV- Yakutistan Doğu Halklar Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Vügar SULTANZADE- Doğu Akdeniz Üniversitesi/KKTC

Prof. Dr. Yasin BİLİM- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Zaynidin KURMANOV- Kırgızistan Diplomatik Akademisi

Prof. Dr. Zekeriya MIZRAK- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Zilola QOSİMOVA-Alfraganus Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet AKMAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Eda GÜNDOĞDU- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Can ŞEN- Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal BAYRAKÇI- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk KARAARSLAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Ali POLAT- Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Karmen MEDİCA- University of Primorska

Doç. Dr. Mehmet Nuri SALUR- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Murat KARATAŞ- Abdullah Gül Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Özgür TUNA- Duke University

Doç. Dr. Mustafa SALEP-Kayseri Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa YENİASIR- Yakın Doğu Üniversitesi/KKTC

Doç. Dr. Müşerref YARDIM- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Seher AKDENİZ- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Yakup KAYA- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin COŞKUN- Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf SAYIN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Altuğ GÜLNAR- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AYDIN- Doğu Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kağan GARİPER- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali DOĞAN- İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mihrican AYLANÇ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Nazım MURADOV- Lefke Avrupa Üniversitesi/KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ESER- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Abdulvahap ALICI- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Adrian Alexandru Mosoi- Universitatea Transilvania Brasov

Dr. Ahmet Göksel ULUER- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Akmal ALLAKULİEV, KIMYO International University

Dr. Cemal YORGANCIOĞLU- Bahçeşehir Cyprus University /KKTC

Dr. Funda Arslan BİLGİN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Hüseyin EĞİLMEZ- Milli Eğitim Bakanlığı/KKTC

Dr. Moawia ALSİR- National Center for Curriculum and Educational Research NCCER

Dr. Djumaniyozov UMRBEK- Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi

Öğr. Gör. Merve Gönlühoş ELMAS- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sekretarya

Arş. Gör. Dr. Funda ARSLAN BİLGİN
Arş. Gör. Dr. Abdulvahap ALICI
Arş. Gör. Dr. Ahmet Göksel ULUER

 

 

 

İletişim

ellinciyilindakibrissempozyumu@gmail.com

Bizimle İletişime Geçin