Kongre Programı

 

Kongre Programı için tıklayınız

Kayıt

III. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu’nda(UPUES–2023)  amacımız; ülkemizde ve uluslararası platformda yapılan örnek projelerin ve öğretim uygulamalarının sonuçlarının eğitim camiası ile paylaşılması, yaygınlaştırılması, öğretmenlerin ve akademisyenlerin proje bilgi ve deneyimlerinin paydaşlara aktarılmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda;  

Erasmus,

eTwinning,

Tübitak,

Teknofest,  

Eğitim İçerikli Üniversite Öğrenci Projeleri,

Kalkınma Ajansları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Desteklediği Eğitimle İlgili Projeler,

Öğretimde İyi Örnekler,

Eğitimde İyi Örnekler,

Projelerle İlgili Araştırmalar

sempozyumda bildiri olarak sunumu gerçekleştirilebilecektir.

 

Sempozyuma katılım ücretlidir.

 

Yüz Yüze Katılım Ücreti                :  500 TL

Çevrim İçi Katılım Ücreti               :  500 TL

Sertifika Ücreti                                :  100 TL

NOT: Kabul edilen bildirilere ilişkin ödeme süreçleri sistem üzerinden yapılmaktadır.

eTwinning projeleri alanındaki başvurular, 2021 ve 2022 yıllarında tamamlanmış çalışmalardan olmak şartıyla proje tabanlı yapılacaktır. Bir projede ortak olan tüm katılımcılar, sempozyuma başvuru yapabilecektir. Ülkemiz dışından proje ortağı olan öğretmenler ile sertifika almak isteyen proje ortağı öğretmenler de istekleri dâhilinde sempozyuma katılabilecektir. Bu durumda sunulan her bir projenin sempozyuma başvuru yapan tüm katılımcılarına sertifika ücreti olan 100 TL yatırmak şartıyla katılım sertifikası verilecektir.

Erasmus projeleri alanındaki başvurular, 2016 yılı ve sonrasında Ulusal Ajans tarafından onaylanmış çalışmalardan olmak şartıyla proje tabanlı yapılacaktır. Bir projede ortak olan tüm katılımcılar sempozyuma başvuru yapabilecektir. Ülkemiz dışından proje ortakları da istekleri dâhilinde sempozyuma katılabilecektir. Bu durumda sunulan her bir projenin sempozyuma başvuru yapan tüm katılımcılarına katılım sertifikası verilebilecektir.

 

Katılım Belgesi Talebi

Önemli Tarihler

Özet Kabulü Başlangıç: 27 Mart 2023

Özet Son Gönderim Tarihi: 14 Haziran 2023 30 Haziran 2023

Kabul Edilen Bildirilerin ilanı: 14 Temmuz 2023

Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarihi: 08 Ağustos 2023

Sempozyum Programının İlanı: 11 Ağustos 2023

Sempozyum Tarihi: 7-8-9 Eylül September 2023

Kurullar

ONUR KURULU
Vahdettin ÖZKAN (Konya Valisi)
Uğur İbrahim ALTAY (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Cem ZORLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü)


DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mürsel BİÇER (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı)
Murat YİĞİT (Konya İl Milli Eğitim Müdürü)


DÜZENLEME KURULU

Servet ALTUNTAŞ (Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)
Okan TEKKALAN (Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)
Alper ORAL (Konya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı)
Mehmet TEKKAYMAZ (Konya Büyükşehir Belediyesi Şube Müdür

Assoc. Prof. Dr. Murat ATEŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Assoc. Prof. Dr. Ahmet KURNAZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Assoc. Prof. Dr.Ayşegül DERMAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Assist. Prof. Dr. Süleyman ARSLANTAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Assist. Prof. Dr. Zafer YILDIRIM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Assist. Prof. Dr. Fatih KALECİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Expert Dr. Mehmet Fatih DÖĞER (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
Özkan SEYREK (Konya eTwinning İl Koordinatörü)
Emrah KOÇAK (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi)
Mehmet FİLİZ (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi)
Mehmet TOKGÖZ (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi)
Assoc. Prof. Dr. Rukiye KONUK ER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Ümit Savaş TAŞKESEN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Research Assist Hatice Begüm UYANIK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Research Assist Hamza KAYNAR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Research Assist Burcu YAPAR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Expert Dr. Hülya BAL (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
Expert Ezgi ULUTAN (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
Research Assist Emine Beste AKSOY (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Assist Prof. Dr. Fatih KOÇAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Research Assist Hikmet Beyza YAKICI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Instructor Hasan Hüseyin TOPRAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Research Assist. Seda KIYAK  (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Research Assist. Tuğçe Duran (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Research Assist. Raziye Uğurlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Research Assist.Merve Nur Doğan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Mustafa GÜDEK (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Öğretmen)

BİLİM KURULU

Assoc. Prof. Dr. Murat ATEŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KURNAZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr.Ayşegül DERMAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Assist. Prof. Dr. Süleyman ARSLANTAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Assist. Prof. Dr. Fatih KALECİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Alaş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşen Demir Mülazımoğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Ender Mülazımoğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Atila YILDIRIM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr Yusuf Yusuf Sülükçü (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Nilay Özaydın (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Rukiye KONUK ER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdar Derman (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Şerife Akpınar (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Tuğba HORZUM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr Öğrt. Üyesi Aysun Aynur Yılmaz (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üye. Fatih KOÇAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zehra Sayın (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yıldırım (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Çıkılı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi Süleyman Alpaslan Sulak (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

 

İletişim