VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi

Değerli Bilim İnsanları, Sevgili Öğrenciler,
“VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi” Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi ev sahipliğinde 8-10 Eylül 2022 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (ÜYEK) ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten birçok akademisyen, davetli konuşmacı, araştırmacı, eğitim uzmanı, okul idarecisi, her branştan öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katkıları ile gerçekleştirilecektir. Ulusal kongre davetimiz, üstün yeteneklilerin eğitimi, üstün yetenekli bireyler ile ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştiren, yaratıcılık, sanat, yazarlık, bilimsel beceriler, astronomi, matematik ve farklı alanlarda çalışan akademisyen ve eğitmenler gibi tüm paydaş kişi ve kurumlara yöneliktir.

Kongre; üstün yetenekli bireyler ve eğitimleri konusunda uzman kişileri, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere paydaşlar ile bir araya getirecektir. Buna göre bu kongrenin amacı;

• Zekâ, Üstün zekalılık ve özel yeteneklilik
• Tanılama
• Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili eğitsel modeller
• Üstün yeteneklilerin öğretimi ile ilgili uygulamalar
• Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili karşılaştırmalı eğitim analizleri
• Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili meta analiz araştırmaları
• Üstün yeteneklilerin eğitiminde üst düzey düşünme becerileri
• Farklı alanlarda özel yeteneklilik,
• Öğretmen eğitimi,
• Destekleyici okul ve sınıf ortamları,
• Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili destek eğitim çalışmaları
• Yükseköğretimde üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili durum ve uygulamalar
• Psiko-sosyal ihtiyaçlar ve müdahale,
• Üstün yetenekli öğrenciler ve aileleri,
• Ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili paydaş kurumların çalışmaları
• Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uygulanan projelerin bilimsel sonuçları
• Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve toplumsal hizmetler gibi konuları Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri bağlamında bilimsel araştırmalar, projeler ve sistemler çerçevesinde paylaşmak, tartışmak ve üstün yetenekliliğe ışık tutmaktır.

Kongremizde sunulacak bildirilerin kabulü hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Her bir bildiri için hakem değerlendirme formu doldurulacaktır. Bildiri kabul süreci akran/hakem değerlendirmesi (peer review) ve gizli hakem değerlendirmesi (blind review) prensiplerine göre yürütülecektir. Bildiri değerlendirme süreci aday bildirilerin http://neukongre.com/yenikayit/dXllaw== adresinden KAYIT olması ve editör yönetiminde hakemlik sürecinin http://bys.neukongre.com/ sayfası üzerinden "Bildiri Değerlendirme Formu" online doldurularak otomatik olarak yürütülecektir. Aynı süreçler tam metin yayınlanması aşamasında da gerçekleştirilecektir.

Kongrede sunulan bildiriler Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, International Journal of Modern Education Studies, Journal of Educational Studies and Multidisciplinary Approaches, Journal of Education and Recreation Patterns dergilerinde yayınlanabilecektir. Kongrede sunulan bildiriler sadece alan indekslerinde (ERİC/EBSCHO/Hw WİLSON) taranan dergilerde yayınlanacak, yayınlanma süreci ilgili dergilerin hakemlik sürecine tabi olacaktır.

ÜYEK, üstün yetenekli bireylerin gelişimleri ve eğitimleri hakkında bilgi ve deneyim kazanmak isteyen herkes için önemli bir fırsat olacaktır. Her iki yıl içinde bir defa düzenlenen ve bu yıl yedincisi düzenlenecek olan kongremizde değerli katkılarınızı görmeyi arzu etmekteyiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi olarak sizleri kadim başkent Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız.


Doç. Dr. Ahmet KURNAZ Kongre Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Arslantaş Kongre Yürütücüsü

Çağrılı Konuşmacılar

KONGRE PROGRAMI

VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (ÜYEK) programı