ULUSLARARASI KONYA SANAT VE MİMARLIK SEMPOZYUMU
IKAAS’22

Değerli Bilim İnsanları;
Sizleri 17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında ÇEVRİMİÇİ olarak düzenleyeceğimiz “Uluslararası Konya Sanat ve Mimarlık Sempozyumu’na (International Konya Art and Architecture Symposium / IKAAS’22)” davet etmekten mutluluk ve gurur duyarız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından iki yılda bir düzenlenmesi planlanan sempozyumun Konya Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan 2022 yılı teması “Gelenekten Geleceğe Barınma Kültürü” olarak belirlenmiştir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte ortaya çıkan “barınma” temel ihtiyacı mekânsal özellikler anlamında coğrafya, iklim, kültür, toplum, zaman şartlarına göre farklılık göstermiş, geçmişten günümüze disiplinler arası güncel bir araştırma konusu olmuştur. Anadolu topraklarında mimari açıdan farklılaşan ve zengin bir envanter sunan barınma mekânları, kültür, coğrafya ve tarih ile örgütlenen özgün bir çok örneği sergilemektedir. Mesken, ev, konut gibi farklı kavramlarla adlandırılabilen barınma mekânları, sadece fiziksel bir oluşum değil anlamsal boyutuyla düşünsel bir içeriğe de sahip olmuştur.

Tarihsel süreçte dünya üzerinde yaşanmış doğal afetler (deprem, sel, yangın vs.), salgın hastalıklar, iklim krizi gibi global olaylar mekânsal anlamda en büyük etkisini barınma ihtiyacı üzerinde göstermiş hem kırsal hem kentsel anlamda barınma sorunsalı her geçen gün farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Tüm bu konulara farklı bilimsel bakış açıları ile katkı sağlamak temel amacıyla düzenlenecek olan Uluslararası Konya Sanat ve Mimarlık Sempozyumu (IKAAS), belirlenen alt başlıklarla tanımlanan alanlarda, uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulu rehberliğinde Türkiye ve Dünyadan mimarlık disiplininden bilim insanlarını bir araya getirmeyi, özgün çalışmalar ile geçmişin izlerini değerlendirirken gelecek için yenilikçi öneriler getirerek katkı sunmayı ve profesyonellerin araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaştıkları bilimsel bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca katılımcıların deneyimlerini paylaşmalarıyla birlikte yeni fikirleri tartışma, mesleki anlamda profesyonel ilişkiler kurma konusunda fırsatlar bulmaları da hedeflenmektedir. Böylece, uluslararası düzeyde düzenlenecek bu bilimsel etkinlikle Türkiye'nin mimarlık ve sanat alanında akademik çalışmalar platformuna uluslararası ve disiplinler arası katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Uluslararası Konya Sanat ve Mimarlık Sempozyumu’nda (IKAAS), 2022 yılı için belirlenen Gelenekten Geleceğe Barınma Kültürü ana teması ile;

  • • Yerel Yönetimler ve Barınma Politikaları

  • • Göç ve Barınma

  • • Modernizm Sonrası Barınma Kültürü

  • • Anadolu’da Geleneksel/Kırsal Mimari

  • • Kültür-Mekan İlişkisi

  • • Sıra dışı Barınma Birimleri

  • • Pandemi ve Barınma

  • • Teknolojik Yaklaşımlar ve Barınma

  • • Afet/Risk Yönetimi ve Barınma

alt başlıklarındaki konular ele alınacaktır.

Kongre sunum ve basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan özet ve tam metin bildiriler kör hakem sürecine alınacaktır. Değerlendirme süreci başarıyla tamamlanan bilimsel eserlerin özetleri Özet Kitapçığında (e-book PDF), tam metinleri ise NEÜ Uluslararası Yayınevi tarafından Basılı Bilimsel Kitap (ISBN’li) içerisinde “Uluslararası Kitapta Bölüm” şeklinde yayınlanacaktır. Kitap için, gönderilen ve kabul edilen çalışmaların içeriğine göre hakem ve bilim kurulu görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenebilecektir.

Değerli çalışmalarınızla “Uluslararası Konya Sanat ve Mimarlık Sempozyumu’na (International Konya Art and Architecture Symposium / IKAAS’22)” katılımınız bizleri onurlandıracaktır. Bu alanda çalışan değerli bilim insanlarının bir araya gelmesi için bir ilk adım, ilk söz ve çağrıdır.

Duyurular

Özet gönderim tarihi uzatılmıştır;
Sempozyuma özet gönderimi için son tarih 10 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kongre Programı

IKAAS’22 Kongre Programı

Program Kitapçığı

Webinar Online Eğitim Kılavuzu
Açılış linki için tıklayınız
Davetli Konuşmacılar