Kongre Programı

I. Uluslararası Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Kongresi (OTAK) Programı


I. Uluslararası Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Kongresi (OTAK)
Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Diplomasisine Yön Verenler

Kongre Hakkında;
2019 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nün düzenlediği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı I: Karlofça'dan Mudanya'ya Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi isimli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayda ve bu kapsamda Osmanlı’dan Günümüze Türk Hariciyesinin ve Diplomasisinin Sorunları başlığıyla gerekleştirilen panelde 20 katılımcı yer almış ve sunulan bildiriler Yeni ve Yakınçağlarda Osmanlı Diplomasisi adıyla Grafiker Yayınları tarafından kitap olarak yayınlanmıştır.

Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı beklenilenin üzerinde bir ilgi görmüş ve bu yöndeki faaliyetlerimizin daha geniş kapsamlı bir şekle dönüştürülmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 2022 yılından itibaren bundan sonraki yıllarda çalıştay yerine uluslararası bir kongre gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı ismi de Uluslararası Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Kongresi şeklinde değiştirilerek bilimsel toplantının niteliği gibi kapsamı da genişletilmiştir.

Son dönemde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi diplomasi tarihi araştırmaları giderek artmaktadır. Bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sağlamak amacıyla daha önce gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve burada sunulan bildirilerin kitaba dönüştürülmesi ardından, bu kez diplomasi tarihini olay merkezli değil de kişi merkezli olarak ele alan bir çalışma için harekete geçilmiştir. Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar Türk dış politikası ve diplomasisinin gelişiminde hükümdarlar, devlet başkanları, dış işleri bakanları, elçiler gibi birçok kişi ve bu kişilerin çeşitli eğilimleri/bağlantıları etkili olmuştur. Bununla birlikte bugüne kadar diplomasi tarihimizdeki gelişmeleri kişi merkezli ve bütüncül bir yaklaşımla anlatan bir çalışma ortaya konulmamıştır. Bu sebeple bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kongrenin teması Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Diplomasisine Yön Verenler olarak belirlenmiştir. Kongre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, TİGA ve KTO Karatay Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilecektir.

Kongre Konu Başlıkları

  • • Osmanlı Diplomasinin Kurumsal Gelişimine Yön Verenler

  • • Tek Taraflı Diplomasi Döneminde Diplomasiye Yön Verenler

  • • Karşılıklı Diplomasi Döneminde Diplomasiye Yön Verenler

  • • Osmanlı Diplomasisine Etki Eden Gayrimüslimler

  • • Osmanlı Diplomasisine Etki Eden Yabancı Diplomatlar

  • • Konyalı Diplomatlar

Not: Bu konular dışında teklif edilecek konular kongrelerin Bilim Kurulunca değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel sunumlar dışında, üç ya da dört katılımcı bir tema çerçevesinde hazırlanan bildirileri tek bir oturumda sunabilecektir.
Kongre Kapsamında “Kent Diplomasisi, Şehirlerin Geleceği ve Konya” adlı bir panel düzenlenecektir.