VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK)

Değerli Bilim İnsanları, Sevgili Öğrenciler,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi ev sahipliğinde 8-10 Eylül 2022 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesinde gerçekleştirilecek “VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi’ne (UÇAK)” sizleri davet etmekten mutluluk ve gurur duyarız.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK) başta BİLSEM öğrencilerinin BİLSEM eğitim programlarında yer alan Bilimsel Araştırma Becerileri Etkinliklerinde ve ilgi duydukları konulardaki meraklarına bağlı yaptıkları bilimsel araştırmalarını sunmalarına imkân tanımak, BİLSEM öğrencilerinin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencilerin kongre, sempozyum vb. bilimsel olayları yerinde ve doğal şekli ile yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacı ile düzenlenmektedir. Öğrencilerde bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi 2023 MEB Eğitim Vizyon Belgesinde, Türkiye Yeterlilikler Çerçeve Planında, BİLSEM Yönergesinde ve TÜBİTAK Proje çağrılarına (2024 Ortaokul ve Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması) öncelikli olarak geliştirilmesi hedeflenen beceriler arasındadır.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK) ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten birçok akademisyen, davetli konuşmacı, araştırmacı, eğitim uzmanı, okul idarecisi, her branştan öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katkıları ile gerçekleştirilecektir. Bu kongre ile aynı anda VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (ÜYEK) de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde düzenlenecektir. Hem akademisyenlerin hem BİLSEM öğretmenlerinin hem de BİLSEM öğrencilerinin iki farklı kongrede aynı anda aynı yerde bir araya gelmelerinin özel yeteneklilerin eğitimi alanında büyük bir sinerji oluşturacağı düşünülmektedir.

Kongremizde sunulacak bildirilerin kabulü hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Her bir bildiri için hakem değerlendirme formu doldurulacaktır. Bildiri kabul süreci akran/hakem değerlendirmesi (peer review) ve gizli hakem değerlendirmesi (blind review) prensiplerine göre yürütülecektir. Bildiri değerlendirme süreci aday bildirilerin http://neukongre.com/yenikayit/dXllaw== adresinden KAYIT olması ve editör yönetiminde hakemlik sürecinin http://bys.neukongre.com/ sayfası üzerinden "Bildiri Değerlendirme Formu" online doldurularak otomatik olarak yürütülecektir. Aynı süreçler tam metin yayınlanması aşamasında da gerçekleştirilecektir.

Doç. Dr. Ahmet KURNAZ
Kongre YürütücüsüBu kongrede çocuklarca yapılmış bilimsel araştırmalar sunulacaktır. Konu sınırlaması bulunmamaktadır.Çağrılı Konuşmacılar

KONGRE PROGRAMI

VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK) programı