KAYIT

Kayıt Ol

Özet hazırlama kuralları için tıklayınız.

VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK) için kayıt olmak isteyen paydaşlar için ücret ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Kongrede her bir bildiriyi sunmak üzere bir öğrencinin konaklama ve iaşesi Konya Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Bu kapsamda bu öğrencilere kongre sürecinde refakat edecek olan ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüklerince belirlenen 100 öğretmenin konaklama ve iaşe masrafları da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Kongreye gelecek olan öğrencilere refakat edecek danışman öğretmen, değerlendirme sonunda kabul edilen bildirilerden sunulacak bildirinin hazırlanmasında danışmanlık yapan ve özet gönderme sürecinde bildiri özetinde ismi belirtilen öğretmenler arasından kurumlarınca belirlenecektir.